Sunday, October 28, 2012

Individu Yang Terlibat Dalam Menanam Sikap Sukakan Matematik Dan Peranan Mereka

1 . Ibu bapa
Ibu bapa merupakan agen yang banyak mempengaruhi seseorang kanak-kanak. Ibu bapalah yang mencorakkan kehidupan seseorang itu. Segala yang ibu bapa lakukan banyak memberi kesan kepada perkembangan mental kanak – kanak. Ibu bapa perlu memberi contoh yang baik kepada kanak-kanak dan mengajar anak-anak mereka dengan ilmu yang betul. Sikap sukakan matematik perlu ditanam ke dalam diri kanak-kanak sejak mereka kecil lagi. Ibu bapalah yang bertanggungjawab dalam hal ini. Mereka perlu memperkenalkan anak-anak mereka sejak mereka kecil lagi. Perkembangan ilmu yang bermula di rumah akan memberi kesan yang besar kepada penguasaan dan minat kanak-kanak tersebut kepada ilmu itu. Kanak-kanak tersebut mungkin akan dapat menguasai ilmu itu dengan berkesan dan sangat berminat dengan subjek tersebut.
Di samping itu, ibu bapa haruslah wujudkan perpustakaan di rumah dengan mengadakan banyak buku-buku matematik. Biar hidup mereka tidak lengkang dengan matematik. Biar mereka biasa dengan matematik dan merasa matematik itu suatu subjek yang senang. Biar mereka lihat matematik itu adalah sebahagian daripada kehidupan mereka dan lihat matematik adalah suatu subjek yang mudah.

2. Guru-Guru
Sekolah juga penting dalam menanam semangat sukakan matematik di kalangan pelajar. Sebagaimana yang kita tahu punca utama kita mendapat ilmu adalah daripada guru. Bagaimana kita menerima sesuatu subjek itu adalah bergantung kepada pendekatan yang guru itu gunakan untuk memperkenalkan subjek itu kepada pelajar-pelajarnya. Guru pula perlu tahu bagaimana hendak membuat seseorang pelajar berminat terhadap pengajaran yang diberikan. Guru perlu guna pendekatan yang mampu menarik perhatian pelajar terhadap matapelajaran yang diajar terutama mata pelajaran matematik. Pendekatan yang paling sesuai ialah pendekatan yang dapat membuat pelajar mudah faham apa yang diajar dan dapat mengingatinya sampai bila-bila masa.
Guru-guru berperanan menerangkan kepada para pelajar supaya minat terhadap mata pelajaran matematik. Jika pelajar malas dan susah faham dengan subjek matematik maka guru perlu memainkan peranan untuk menasihatkan mereka dan memberi tunjuk ajar yang sepatutnya dengan penuh dedikasi dan hikmah. Guru perlu pastikan prestasi pelajar dalam matematik sentiasa stabil dan sentiasa ambil berat jika ada bahagian yang pelajar tidak faham. Selain itu, guru juga tidak patahkan semangat pelajar dengan memarahi atau memalukan pelajar yang tidak tahu atau tidak mampu menyelesaikan sesuatu masalah matematik. Sebaliknya, guru patut menggalakan mereka menggunakan daya kreativiti mereka dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dan susah.

3 . Masyarakat
Masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk semangat sukakan matematik di kalangan pelajar sekolah. Masyarakat merupakan satu komuniti yang banyak mempengaruhi perkembangan mental dan minda pelajar-pelajar. Jika masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mementingkan matematik maka pelajar akan mempunyai kepercayaan bahawa subjak matematik merupakan subjek yang penting dan sangat berguna dalam kehidupan, masyarakt dan negara. Dengan yang demikian mereka akan skor markah yang tinggi dalam peperiksaan. Oleh sebab itu, masyarakat mesti disedarkan betapa pentingnya subjek ini. Langkah ini sepatutnya dilakukan oleh kerajaan melalui kempen – kempen yang menarik.

4 . Kerajaan
Kerajaan juga memainkan perana ynag penting dalam mewujudkan semangat sukakan matematik dikalangan pelajar. Kerajaan boleh melakukan usaha melalui sekolah-sekolah menganjurkan kuiz matematik untuk menggalakakn pelajar mempelajari subjek matematik dengan lebih maju lagi.

6 comments:

Rosmayanty Rosly ( D20112052969 ) said...

tahniah cikgu, menarik blog cikgu, penuh dengan info. teruskan perjuangan anda..

Liaw Lih Ling said...

Thanks for your comment^^

Jacky Liaw said...

Hope your firm faith,
People will see your efforts!

Liaw Lih Ling said...

Thanks,I'll try my best.^_^

PeiTing Ng said...


Banyak bahan di blog cikgu ni. Terima kasih diatas perkongsian maklumat dan ilmu di sini.

Liaw Lih Ling said...

Pei Ting, terima kasih atas komen anda...

My Music

Cute Polka Dotted Pink Bow Tie Ribbon